Jedini put i šansa za Crnu Goru je što hitnija smjena vlasti

Jedini put i šansa za Crnu Goru je što hitnija smjena vlasti

Korupcija i organizovani kriminal veliki su problem Crne Gore, a izostanak mjerljivih rezultata u borbi protiv tih pojava, koji je posledica nepostojanja političke volje kod vlasti, može dovesti do blokade pregovora sa Evropskom unijom, saopštio je povodom ..

Readmore

Пајовић и режимски дио СНП-а помогли Ђукановићу

Пајовић и режимски дио СНП-а помогли Ђукановићу

Члан Од­бо­ра за без­бјед­ност и од­бра­ну и функ­ци­о­нер Де­мо­крат­ског фрон­та Ан­дри­ја Ман­дић оп­ту­жио је Дар­ка Па­јо­ви­ћа и ре­..

Readmore

Barozo sastankom sa Đukanovićem rizikuje ličnu kompromitaciju

Barozo sastankom sa Đukanovićem rizikuje ličnu kompromitaciju

Lider Demokratskog fronta DF Miodrag Lekić smata da donedavni predsjednik Evropske komisije Žože Manuel Barozo posjetom Podgorici, u organizaciji problematičnih punktova ovdašnjih vlasti, rizikuje ličnu kompromitaciju, praveći tako i lošu uslugu ugledu..

Readmore

Novosti i saopštenja

DF u medijima

Multimedija